St. Petersburg   Moscow
+7 (812) 309-35-23   +7 (499) 703-04-98
โทรกลับ

การขนส่งสินค้า ไปยังอัฟกานิสถาน , อิหร่าน และเกาหลีเหนือ มองโกเลีย

เนื่องจากการพัฒนา ที่กว้างขวาง ของเศรษฐกิจ ของ ประเทศในเอเชีย กลาง เช่น ทาจิกิสถาน , เติร์กเมนิสถาน , อุซเบกิ , คีร์กีสถาน และ คาซัคสถาน , เช่นเดียวกับ การขยายตัว ของการค้า ระหว่างรัสเซียและ อัฟกานิสถาน มองโกเลีย เกาหลีเหนืออิหร่าน มี ช่วงของการบริการ สำหรับการพัฒนาของ โครงการ โลจิสติก เช่นเดียวกับ การจัดการ ที่ตามมาของ ขั้นตอนการขนส่ง ในประเทศเหล่านี้

การจัดส่ง สินค้าที่ทำ กับการศึกษาของ รูปแบบ และเส้นทาง การขนส่ง ตามคำขอของ ลูกค้าที่ใช้ โหมดที่แตกต่าง ของการขนส่ง

captcha