St. Petersburg   Moscow
+7 (812) 309-35-23   +7 (499) 703-04-98
gọi lại

Hỗ trợ các giao dịch thu phí ở Nga và CIS

Đối với đại lý kinh tế hiện nay có xu hướng tăng cường hợp tác quốc tế, sự xuất hiện của các hình thức và phương pháp mới. Một hình thức phổ biến của hợp tác quốc tế là việc thu phí , mà sẽ trở thành có liên quan và hấp dẫn ở Nga.

Là một phần của các sản phẩm chúng tôi cung cấp hỗ trợ khách hàng của chúng tôi đi kèm với giao dịch như vậy ở Nga và Trung Á:

  • Lưu trữ hàng hóa trong lãnh thổ của Liên bang Nga
  • Dịch vụ xử lý hàng hóa tạm nhập cho người sản xuất lớn là tốt.
  • Chế biến trên hoa hồng khoáng sản , hóa chất , nguyên liệu dược phẩm;
  • Sản xuất trên hoa hồng của các sản phẩm công nghiệp nhẹ, chủ yếu là các sản phẩm sản xuất quần áo;
  • Chế biến và sản xuất trên hoa hồng của sản phẩm có thể đánh thuế tiêu thụ;
  • thỏa thuận thu phí nguyên liệu nông sản và thực phẩm.
captcha