St. Petersburg   Moscow
+7 (812) 309-35-23   +7 (499) 703-04-98
gọi lại

Vận chuyển hàng đến Afghanistan , Iran và Bắc Triều Tiên , Mông Cổ

Do sự phát triển rộng rãi của các nền kinh tế của các nước Trung Á như Tajikistan , Turkmenistan , Uzbekistan , Kyrgyzstan và Kazakhstan , cũng như việc mở rộng thương mại giữa Nga và Afghanistan , Mông Cổ , Bắc Triều Tiên , Iran cung cấp hàng loạt các dịch vụ cho sự phát triển của các dự án hậu cần , cũng như việc quản lý tiếp theo quá trình vận chuyển trong các quốc gia này .

Chuyển giao hàng được thực hiện với việc nghiên cứu các đề án, các tuyến đường giao thông theo yêu cầu của khách hàng sử dụng các phương thức vận tải khác nhau.

captcha