St. Petersburg
+7 (812) 920-11-73
gọi lại

Vận chuyển dầu thô và sản phẩm dầu mỏ

Trong dự án này, chúng tôi sẽ tổ chức vận chuyển sản phẩm dầu và dầu theo các phương thức vận tải đường sắt biển từ Iran, Nga, Kazakhstan. Cũng như cung cấp các sản phẩm dầu khí tại các quốc gia Trung Á. Chúng tôi có kinh nghiệm rộng lớn của giao thông vận tải và thông quan sản phẩm chuyên dùng (phụ gia cho dầu nhờn, dung dịch khoan, chất bôi trơn, và những người khác.) Chúng tôi cũng giúp khách hàng với việc lựa chọn sản phẩm và sản xuất của họ. Chúng tôi có một đối tác có sẵn với các phòng thí nghiệm chuyên ngành hóa học để phân tích và phát triển sản phẩm mới.

captcha